Условия за ползване

Всички елементи на съдържанието на уебсайта www.primehotels.bg, включително дизайн, бази данни, текст, рисунки, фотографии, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и други закони, приложими за интелектуална собственост, и са притежание на собственика на уебсайта и/или неговите партньори, предоставили за публикуване съответните материали.

Никой няма право да копира или разпространява информация от уебсайта www.primehotels.bg – дизайн, бази данни, текст, рисунки, фотографии, графики, скици и друга информация или елементи, на трети лица по какъвто и да било начин.

Никой няма право да използва съдържанието или части от него в корпоративни блогове, професионални издания, за каквито и да е цели, които по директен или индиректен начин обслужват бизнес и/или търговски интереси.

За всяко използване на уебсайта www.primehotels.bg – възпроизвеждане, промяна, публичен показ и т.н. на част или цялото съдържание на уебсайта, се изисква изрично писмено разрешение на собственика. Забранява се възпроизвеждане, промяна, публичен показ и т.н. на част или цялото съдържание на уебсайта без посоченото изрично писмено разрешение на собственика.

При неправомерно използване, копиране, принтиране или възпроизвеждане на материали и ресурси, извън допустимата лична употреба и посоченото в настоящите условия, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху уебсайта www.primehotels.bg, нарушителят на правата дължи на собственика обезщетение/неустойка.

Разпоредбата на предходния член не лишават собственика от възможността на общо основание да претендира пълния размер на претърпените вреди, надвишаващи размера на уговорената неустойка.