На 08.11.2021г. Прайм Дивелопмънтс Ко ЕАД подписа Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.089-2271-C01, с което стартира изпълнението на Проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура № BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и  конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Управляващ орган е Министерство на икономиката, ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

Общата стойност на проекта е 50 000 лв.

Размер на БФП: 100%, от които      42 500лв. европейско финансиране и

7 500лв. национално съфинансиране.

Продължителност на проекта: 3 месеца.

Общата цел на проекта е насочена към осигуряване на оперативен капитал за Прайм Дивелопмънтс Ко ЕАД, справяне с последиците от пандемията COVID-19