Списание Fifty Five

Бутиковият комплекс Beverly Park в квартал „Драгалевци“ е най-новият ексклузивен проект на Prime Developments International разположен в непосредствена близост до планината. Луксозният комплекс от затворен тип се състои от две жилищни сгради с общо 30 апартамента – West Apartments и East Apartments, 14 къщи близнаци и 4 еднофамилни къщи. От тях се откриват красиви планински гледки и панорамни гледки към цяла София.
Beverly Park е насочен към динамичните градски хора, които имат много високи изисквания по отношение на дизайн, удобство и функционалност на своите домове, но в същото време имат нужда да намерят спокойствие далеч от стреса в града. Удовлетворяваме желанието на живущите в комплекса за чист въздух, екологична околна среда в непосредствена близост до Национален Парк „Витоша“, добре изградена инфраструктура и бърз и лесен достъп до централната градска част.
Beverly Park е един различен, бутиков проект на имотния пазар. Идеята за този комплекс се доразви на база вече реализирани и работещи наши комплекси от затворен тип на Южното Черноморие. Внимателно сме подбрали всеки детайл и всяко едно от предлаганите удобства в комплекса като: богато озеленен вътрешен парк с алеи, места за отдих и детски площадки, детски парти център, СПА център, фитнес, открит басейн, подземен паркинг със станции за зареждане на електромобили, видеонаблюдение, 24-часова жива охрана. Създаването на спокойна и сигурна среда са наш основен приоритет. Голямо предимство за живущите е фактът, че Prime Developments International ще предостави последващо обслужване и поддръжка на комплекса.
Цялостната концепция за проекта е да предоставим на нашите клиенти не просто жилище, а изцяло нов начин на живот в синхрон с Природата.
Помислили сме за предпочитанията на всички клиенти, като предлагаме варианти с една, две, три спални и луксозни пентхауси. Площите на апартаментите варират от 71 кв.м. до 446 кв.м. като цените започват от € 110 000 без ДДС.
Къщите в Beverly Park са нашия прочит за съвременен градски дом с площ от 248 кв. м до 375 кв. м. с цени от € 446 000 без ДДС. Те разполагат със самостоятелни дворове и забележителни панорамни гледки към планината и София.
Осигуряваме на живущите много добра социална среда, тъй като към комплекса имат интерес семейства, които търсят по-добро качество на живот и инвеститори, които избират да закупят в нашия комплекс с цел дългосрочно отдаване под наем на международни компании и дипломатически мисии с добра възвръщаемост на инвестицията.

––––––––––––––––––––––

The boutique complex Beverly Park in the “Dragalevtsi” quarter is the newest of Prime Developments International exclusive projects, placed in the direct vicinity of the mountain. This luxury property is of the gated type and comprises of 30 apartments – West Apartments and East Apartments, 14 semi-detached houses and 4 single family houses. From these properties, one can gaze at wonderful mountain landscapes and panoramic views of the city of Sofia, giving the best of both.
Beverly Park is aimed to the dynamic urban people, who have high requirements in terms of design, convenience and functionality of their new home, whilst simultaneously have a need for serenity far from the city noise. We aim to satisfy our residents’ desire for clean air, ecologic environment in close proximity to the “Vitosha” National Park, well-built infrastructure, fast and easy access to the city center.
Beverly Park is not like any other boutique project on the market. The idea for this complex was further developed on the basis of our already built and functioning gated complexes situated on the southern shores of the Black Sea. We went carefully through every detail and every extra offered in the complex: richly planted internal park with lanes, recreation places and playgrounds, children’s party center, SPA center, fitness, outdoor pool, underground parking with e-vehicle charging stations, video surveillance and 24-hours of live guard. Creating a calm and secure environment is our top priority. It is to the great advantage of the residents, that Prime Developments International will provide the sequential service and maintenance of the complex.
The overall concept of the project is to offer to our customers not just a place to live, but an entirely new way to live in sync with Nature.
We have considered all clientele’s varying space requirements, offering options of one, two and three bedroom apartments and luxurious penthouses. Apartment areas vary from 71 m2 and go up to 446 m2, and prices start from € 110 000 VAT excluded.
The Beverly Park houses are our vision of modern city house with areas from 248 m2 to 375 m2 and prices starting from € 446 000 VAT excluded. The houses come with individual yards and mesmerizing views of the mountain and of the city of Sofia.
We will provide our residents with an excellent social environment, as this complex attracts families, who look for better quality of life and investors, who choose it in order to rent the properties to international companies and diplomatic missions with good investment return rates

Публикация в списание Fifty Five, 27/04/2020г